Hayatta iyi iş pozisyonları ve yeteneklerin sanki sadece belirli üniversitelerde öğrenim görmüş gençlere özgü olduğu yönünde bir algı var. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı sayesinde diğer gençlere de olanaklar sunulduğunda nasıl eşitlendiklerini gördüm.