Page 10 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2021 Katılımcı Kitapçığı
P. 10

8 HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI


    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK                   EKOSİSTEM    Esas Sosyal,
    faaliyetleriyle                    Gençlere fırsatlar verme
    Sürdürülebilir                    misyonu çevresinde
    Kalkınma Amaçlarını                  harekete geçirilen
    destekliyor.                     paydaşlarımızdan oluşan

          4 Nitelikli Eğitim Eğitim
          ve istihdam arasında köprü
          kurmayı amaçlıyoruz.


          5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
          Katılımcılarımızın %75’i
          kadınlardan oluşuyor.
                                3.000

          8 İnsana Yakışır İş ve
          Ekonomik Büyüme
          İstihdamda çeşitlilik, eşitlik ve
          kapsayıcılığı savunuyoruz.         KİŞİLİK EKOSİSTEM          10 Eşitsizliklerin Azaltılması
          Genç istihdamında fırsat
          eşitliğini destekliyoruz.
          17 Hedefler için Ortaklıklar
          Çeşitli ekosistem aktörlerini
          harekete geçirerek
          farkındalığı artırmak için iş
          birlikleri hayata geçiriyoruz.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15