Page 9 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2021 Katılımcı Kitapçığı
P. 9

2021 KATILIMCILARI 7

    ESAS SOSYAL’İN ETKİSİ


             Programlarımızı                Sivil toplum
             tamamlayan                   kuruluşlarının
             katılımcılar; staj,              kapasite
             istihdam ve yurt                gelişimine katkı
             dışı olanakları                sağlıyoruz.
             yakalıyorlar.

             Genç istihdamının               İstihdamda
             desteklenmesi                 fırsat eşitliği,
             için yaptığımız iş               çeşitlilik ve
             birlikleriyle özel               kapsayıcılık
             sektör kurumlarını               konusunda
             harekete geçiriyoruz.             farkındalık
                                    yaratıyoruz.
   Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce    Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Altın Pusula
   Fırsatım Programı başladı.         UNDP Özel Ödülü’ne layık görüldü.


   Esas Sosyal, Sürdürülebilir İş       Esas Sosyal’in çeşitlilik eşitlik ve kapsayıcılık odaklı sosyal
   Ödülleri’nde “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”  yatırım programları, Stevie Uluslararası İş Ödülleri
   ödülüne layık görüldü.           kapsamında Gümüş Ödül’e layık görüldü.

                              Mezunlar Programı başladı.

           2021                       2022
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14