Page 14 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 14

12  HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI


     HAYIRLI SABANCI


     DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM     PROGRAMI’NIN ETKİSİ
     PROGRAM, KATILIMCILARINA İNGİLİZCE YETKİNLİĞİNİN ÖTESİNDE
     FARKLI KATKILAR DA SAĞLADI.
    ÖRNEK UYGULAMA

    Berlitz Dil Okulları, Hayırlı Sabancı Desteğiyle
    İngilizce Fırsatım Programı’nı Türkiye’de iş
    ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği programlar
    arasında en yüksek devamlılık oranına sahip
    örnek uygulama olarak gösteriyor.

                                  KATILIMCILARIN
    Katılımcıların %58’i programa başladıktan          ÖZ GÜVEN

    sonra staja yerleşerek veya yarı/tam zamanlı       KAZANMALARINA
    işlere girerek istihdama katıldı.               ETKİSİ
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19