Page 9 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 9

2022 KATILIMCILARI 7
    Esas Sosyal’in Faaliyetleri


    Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekliyor

       Eğitim ve   Katılımcılarımızın  Çeşitli ekosistem  Genç      İstihdamda
      istihdam arasında   %75’i    aktörlerini harekete  istihdamında  çeşitlilik, eşitlik
      köprü kurmayı   kadınlardan  geçirerek farkındalığı  fırsat eşitliğini  ve kapsayıcılığı
       amaçlıyoruz.   oluşuyor.   artırmak için iş birlikleri  destekliyoruz. savunuyoruz.
                        hayata geçiriyoruz.

                  “EmploYouth for Western         PRIDA İletişim Ödülleri’nde
                 Balkans and Turkey” projes i         “Lider/Sözcü İletişimi”
                 kapsamında Türkiye’de NEET           kategorisinde ödül
                  gençlere yönelik en iyi 10         (Esas Sosyal Sözcüsü,
                    uygulama arasında           Esas Holding Yönetim
                 (Şevket Sabancı Vizyonuyla        Kurulu Başkan Vekili Emine
                   İlk Fırsat Programı)            Sabancı Kamışlı)

            2019             2021            2022            Kurumsal       Hayırlı Sabancı Desteğiyle   Mezun Programı
           Destek Programı      İngilizce Fırsatım       başladı.
             başladı.        Programı başladı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14