Page 4 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 4

2  HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI


                             Emine Sabancı Kamışlı

                             Esas Holding
                             Yönetim Kurulu Başkan Vekili

        Esas Sosyal olarak, Esas Holding’in değerleri  Biz bu yola çıkarken araştırdık, sorduk;
        ışığında, işverenlerce az bilinen devlet  farklı görüşleri dinleyerek çözüm modelleri
        üniversitelerinden mezun gençlere fırsat  oluşturmayı hedefledik. Çalışmalarımızın
        eşitliği sağlamayı hedefliyor, toplumsal  odağına “gençlik ve istihdamı” alarak
        sorunlara yönelik geliştirdiğimiz çözüm  öncelikle Şevket Sabancı Vizyonuyla
        modellerinin sürdürülebilir ve ölçülebilir  İlk Fırsat Programı’nı hayata geçirdik.
        olması için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz  Program devam ederken Esas Sosyal
        programlarımızla eğitimli gençlerin donanımlı  çerçevesinde şekillendirdiğimiz kurumsal
        ve kendinden emin bireyler olarak istihdama  ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar,
        katılmasına, böylece ülkemizin kalkınmasına  mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri
        katkı sağlamayı amaçlıyoruz.       ile eğitmenlerin de yer aldığı 4.000 kişiyi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9