Page 8 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 8

6  HAYIRLI SABANCI DESTEĞİYLE İNGİLİZCE FIRSATIM PROGRAMI
     ESAS SOSYAL HAKKINDA
     ESAS SOSYAL, YENİ MEZUN GENÇLERİN İSTİHDAMA GEÇİŞ SÜRECİNDE
     GÜÇLENEREK FIRSAT EŞİTLİĞİNE ERİŞMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN
     PROGRAMLARIYLA BU ZAMANA KADAR 850 GENCE FIRSAT SUNDU.     Şevket Sabancı ve ailesi tarafından kurulan, Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal;
     sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırım modelleriyle gençlik ve istihdam konularına
     odaklanıyor. Esas Sosyal, işverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni
     mezun gençlerin istihdama geçiş sürecinde güçlenerek fırsat eşitliğine erişmesi amacıyla
     yürütülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım
     Programlarıyla bu zamana kadar 850 gence fırsat sundu. Esas Sosyal’in bu çalışmaları ulusal
     ve uluslararası kurumlar tarafından örnek uygulama olarak gösterildi; çeşitlilik, eşitlik ve
     kapsayıcılık alanında ödüllere layık görüldü.


           8. Sürdürüleb ili r İş       Çeşitlilik, eşitlik    Altın Pusula’da
            Ödülleri’nde           ve kapsayıcılık    Birleşmiş Milletler
             Eşitlik ve           odaklı sosyal      Kalkınma Fonu
             Kapsayıcılık            yatırım      (UNDP) tarafından
              Ödülü            programlarıyla      verilen UNDP
            (Esas Sosyal)           Gümüş Stevie        Özel Ödülü
                             (Esas Sosyal)       (Esas Sosyal)


         2000             2015            2016           Esas            Esas          Şevket Sabancı
          Holding           Sosyal         Vizyonuyla İlk Fırsat
          kuruldu.          kuruldu.         Programı başladı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13