Page 11 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 11

2022 KATILIMCILARI 9


      İlk Fırsatlı gençlerin              Mentor
     maaşlarına destek olan               Havuzu
       41          40          350          1000
       KURUMSAL        SİVİL TOPLUM                   +
       DESTEKÇİ        KURULUŞU        KİŞİLİK
                  Gençlere istihdam             Eğitmenler, Mülakatçılar ve
                   fırsatı veren              Diğer Kurum Gönüllüleri


      69          90          86            Toplam
       Şehirden                  Fakülteden
                 Üniversiteden              850

             250            600     118      VİZYONUYLA İLK FIRSAT    HAYIRLI SABANCI     PROGRAM
              ŞEVKET SABANCI
              KATILIMCISI       DESTEĞİYLE İNGİLİZCE   KATILIMCISI
      Bölümden                 FIRSATIM KATILIMCISI
                      ~34.000


                        Başvuru
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16