Page 5 - Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım - 2022 Katılımcı Kitapçığı
P. 5

2022 KATILIMCILARI 3      HER BİR KATILIMCIMIZA TEMAS ETMEK, ONLARI DİNLEMEK VE ONLARLA
      SOHBET ETMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ; GENÇLERLE BİR ARAYA
      GELDİĞİMİZ HER AN ONLAR SAYESİNDE HER KONUYA DAHA GENİŞ BİR
      PERSPEKTİFTEN BAKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM.

      aşan ekosistemimizden aldığımız görüşler  programımıza katılma fırsatı yakaladı. Şu
      ve yönlendirmeler rehberliğinde, sevgili  an eğitimleri devam eden 250 gencimizle
      annemin desteğiyle Hayırlı Sabancı   toplam 600 üniversite öğrencisine fırsat
      Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı  eşitliği sağlamış olduk.
      hayata geçirdik.
                          Her bir katılımcımıza temas etmek, onları
      Uluslararası bazda 74 ülkede hizmet   dinlemek ve onlarla sohbet etmek Esas
      sunan Berlitz’in uzmanlığında verilen  Sosyal ekibi için çok kıymetli. Gençlerle
      genel İngilizce eğitiminin yanında, bire  bir araya geldiğimiz her an ufkumuzun
      bir İngilizce, mülakat koçluğu ve CV  açıldığını hissediyor, onlar sayesinde
      hazırlama eğitimlerini de içeren programla  her konuya daha geniş bir perspektiften
      gençlere fırsat eşitliği sunduk. Program  bakabileceğimize inanıyorum.
      kapsamında gençlerin okuldan işe geçiş
      süreçlerini kolaylaştırmayı, karşılarına çıkan  Katılımcı kitapçığımızı her yıl
      yabancı dil problemini ortadan kaldırırken  katılımcılarımızı daha yakından tanımanız
      yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. ve gençlerin potansiyellerini keşfetmeniz
                          için hazırlıyoruz. Bu kitapçık aracılığıyla
      Programımıza duyulan yoğun ilgi, gençlerin  sizleri, profesyonel hayata adım atmak için
      kendini geliştirmeye ne kadar hevesli  gün sayan heyecanlı, donanımlı ve azimli
      olduğunu, bizim de doğru soruna parmak  gençlerimizin ellerinden tutmaya davet
      bastığımızı gösteriyor. 150 gençle çıktığımız  ediyor, değerli kurumlarınızda onlara fırsat
      bu yolculukta, ikinci yılımızda 200 genç  vermenizi diliyorum.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10